Václav Szakál: Budoucnost koučinku

Budoucnost koučinku

Děkuji vám za přízeň a váš zájem o profesionální koučink v uplynulém roce. Pravidelně vám přinášíme aktuální informace ze světa koučování a osobního rozvoje a nesmírně nás potěší každá vaše reakce.

Rok 2021 asi pro nikoho nebyl úplně lehký. Většina z nás se potýká s velkou mírou nejistoty, nutností přizpůsobovat se změnám a potřebou zvládnout si udržet klid a nadhled v rozdělené společnosti. Na druhou stranu možná tyto věci přispěli k velkému růstu zájmu o koučink v posledním roce.

Pro milovníky kvalitního koučinku přinesl rok 2021 řadu poznatků. Vnímám 3 z nich jako klíčové pro rozvoj tohoto oboru v ČR a ve světě. První dva jsou pozitivní, třetí je výzvou.

1. Koučink a online prostředí jdou dohromady

Vůči online koučování a školení panovala v ČR poměrně velká skepse a musím říct, že i my jsme dříve častěji preferovali živé verze našich produktů. Až nutnost vystoupit z komfortní zóny a přejít v některých měsících zcela do online formy nám otevřela oči a donutila nás přemýšlet jinak a odstranit řadu nevýhod onlinu a těžit z jeho výhod.

Podařilo se. Online koučování a naše programy RE Kouč online poskytují klientům prokazatelně stejnou hodnotu a kvalitu služby jako jejich živé verze. Každý si tedy může vybrat, co mu více vyhovuje. Nebo co aktuálně lze realizovat.

Umět koučovat v online prostředí bude navíc u profesionálních koučů do budoucna stále častěji poptávanou službou. Na poptávce po našich koučovacích službách to již nyní pozorujeme a otevírají se nám i geograficky velmi vzdálené zahraniční trhy a jsme schopni uspět ve výběrových řízeních například v Kanadě a být globálním dodavatelem pro nadnárodní korporace.

2. Růst poptávky po kvalitním koučování

Tlak a nepohoda, které jsme v posledních dvou letech vystaveni má i své pozitivní dopady. Řada lidí na sobě začala mnohem více pracovat a zajímat se o svůj růst a rozvoj. Je cítit, že lidé si stále častěji uvědomují svou touhu a potřebu rozvíjet i své mentální a duševní bohatství. A z nabízených možností k tomu stále častěji využívají koučink.

V druhé polovině roku 2021 jsem zažil největší poptávku po koučování za poslední roky a věřím, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Protože koučink funguje a přináší klientům hodnotu a řešení jejich životních i pracovních témat. A funguje skvěle – protože nalezená řešení jsou plně v souladu s myšlením a hodnotami klientů a postavená na vnitřní motivaci.   

3. Jen zlomek koučů na trhu v ČR a SR jsou profesionálové a koučují kvalitně

Je to bohužel tak. V ČR a SR je jen malé povědomí veřejnosti o tom, jak poznat kvalitního kouče – profesionála. Spolu s našimi kouči se toto prostředí snažíme kultivovat – pomocí webinářů „Jak se stát koučem“ , podcastu Být koučem nebo našeho neziskového projektu Růžová mašinka.

Pozitivní posun je již patrný, ale je potřeba stále pokračovat. Vnímám koučink jako dovednost a také tak trochu jako „řemeslo“. A dobří se v něm stanete kvalitním studiem, trpělivostí, houževnatostí a zkušenostmi. K úspěchu v tomto oboru potřebujete umět dobře „řemeslo“ a také osvojit si mindset podnikatele – obojí vám předáváme v našem kurzu RE Kouč. Pokud si oboje osvojíte a budete mít dostatečnou vnitřní motivaci pomáhat druhým, uspějete.

Bohužel, na trhu je řada pseudokoučů, kteří si cestu zkrátili. Třeba absencí výcviku – protože oni to již roky dělají „intuitivně“, nebo k nim tato dovednost „jednoho dne přišla“. Takový kouč dlouhodobě na trhu neuspěje a bohužel ještě během svého krátkého působení stačí poškodit řadu klientů. Aby k tomuto nedocházelo, je třeba mluvit o kompetencích a etice kvalitního kouče. Aby klienti věděli, podle čeho vybírat.

Na závěr mi z toho vychází jedno shrnutí:

„Pseudokouč s vámi bude váš problém řešit. Kouč vám napomůže jej vyřešit.“  

Děkuji vám za společně strávený rok 2021, přeji veselé Vánoce a mnoho štěstí do nového roku 2022. Ve kterém vám rádi budeme partnerem pro cokoliv ohledně profesionálního koučinku.

Díky spokojeným klientům již 12 let úspěšně podnikám jako kouč a svou metodiku a vášeň předávám budoucím koučům, aby i oni měli vše potřebné pro pomoc svým klientům, blízkým i sobě. Celý náš příběh si přečtěte zde >>
  • Stáhněte si 16 stran pdf, které jsme pro vás připravili ZDARMA.
  • Kategorie
  • Nejčtenější články
  • Najdete nás na Facebooku