Jak definovat koučování

Jak definovat koučink?

Co je vlastně koučink?

„Dnes je všude překoučováno.“

„Každý druhý chytrák je kouč a chce druhým povídat, jak mají žít.“

„Musím mít minimálně 20 let zkušeností na manažerské pozici, abych mohl být kouč.“

S podobnými výroky se poslední dobou setkávám často. Většina lidí je totiž zmatená ze situace, kdy se za koučink prohlašuje téměř cokoliv v oblasti osobního rozvoje. Co koučink doopravdy je? Koučink není nijak regulován zákonem. Takže se jednoho rána můžete probudit a prohlásit se za kouče.

Naštěstí existuje oborová organizace koučů s celosvětovým působením – International Coach Federation. Je nejuznávanější organizací, která dává koučování standardy, sleduje dodržování etického kodexu a certifikuje kouče. V této chvíli je celosvětově certifikováno cca. 30 000 tisíc koučů, z toho asi 100 v České republice.

A jak vlastně takový koučink dle ICF definovat?

Vezmu to lehkou oklikou. Koučink patří mezi pomáhající profese. Jak nejčastěji pomáháme kolegům nebo blízkým? Zkuste se na chvilku zamyslet a být k sobě opravdu upřímní. Mezi nejčastější odpovědi, které slýcháme na našem tematickém večeru patří:

 • poradím jim
 • řeknu jim svůj názor
 • nasměřuji je k řešení
 • udělám věc za ně
 • vyslechnu si je a povím jim svůj pohled

Kam takový přístup, pokud je prováděn dlouhodobě vede? A co způsobuje u těch, kteří radu přijímají?

 • lidé nemusejí hledat vlastní odpovědi, vždy dostanou řešení – to vede k pasivitě
 • rada zapadá v hlavě toho, kdo radí – u druhých tomu může být přesně naopak
 • rada potlačí zajímavý nápad dotyčného
 • nic nového se nenaučí
 • vytváří si závislost na rádci
 • nezažívají radost z vlastních nápadů

A co tento postup přináší rádci?

 • nechává na sebe přenést odpovědnost
 • pracuje za druhého
 • často jsou tyto situace pro něj vyčerpávající

Rada má nepochybně své místo a může být velmi efektivní, ale mnohdy je lepší druhým pomáhat, aby si nalezli vlastní řešení. A tím se dostáváme ke koučování. Koučink pomáhá nejvíce druhým tak, že jim vlastně přímo nepomáhá a neradí. Vytváří podmínky pro to, aby si řešení klienti nalezli sami.

Co je koučink? Jedna z nejčastějších definic koučování zní:

„Napomáhání změně u klienta.“

A je trefná, rolí kouče je především napomáhat.

Jak si to představit konkrétně?

 • napomoci klientovi zorientovat se v tématu
 • vést rozhovor tak, aby si sám klient řekl, co má být ideálním výsledkem rozhovoru pro něj a co potřebuje od kouče
 • nalézt, čeho chce klient v tématu dosáhnout
 • nehodnotit, aby mohl koučovaný hovořit otevřeně
 • nesnažit se za každou cenu pochopit klientovo téma, spíše klientovi pomoci, aby rozumněl sám sebe – koučink se zaměřuje na sebeuvědomění
 • vytvořit podmínky pro vznik nových nápadů
 • napomoci klientovi přejít od nápadů a myšlenek k činům
 • a činy případně ukotvit v návyk
 • napomoci klientovi zvědomit si stereotypy svého chování
 • vnášet do rozhovoru nadhled
 • směřovat rozhovor od problému k řešení
 • vést klienta k tomu, aby přijal odpovědnost za svůj život
 • a mnoho dalšího

A takový koučink funguje a mění lidem životy.

Položím vám provokativní otázku. Dělali koučové ve vašem okolí výše zmíněné? Nebo si vás jen vyslechli a následně poradili? Bohužel většina těch, co se označují za kouče, ve skutečnosti podle definice ICF nekoučuje. Pouze schovává pod pojmem koučink jiné techniky – například poradenství nebo mentorink. Proto je překoučováno.

Koučink je specifická dovednost a můžete si ji tréninkem a trpělivým přístupem osvojit. Mnohdy musíte pozměnit své zažité komunikační návyky, ale v dobrém tréninku s náležitou supervizí, to zvládnete. Jako skutečný kouč můžete napomáhat klientům k opravdovým změnám, které mu zlepší život.

Chcete se stát ICF koučem? Nebo koučink zažít? Dorazte na některou z našich akcí. Těšíme se na vás.


Pojďme si popovídat o tom, co je koučink

webinář o koučování

[ONLINE] Jak se stát koučem - WEBINÁŘ živě ZDARMA

29.2. 2024 19:00 - 29.2. 2024Kdekoliv
Dozvíte se, co koučink skutečně je a zda je pro…
První velký krok do světa koučinku. Naučíte se koučovací rozhovor.
Kurz koučinku Praha

[PRAHA] Základy koučovacího přístupu - 2 dny

15.3. 2024 09:30 - 16.3. 2024Sokolovská 126/40, 18000 Praha
První velký krok do světa koučinku. Naučíte se koučovací rozhovor.
Díky spokojeným klientům již 14 let úspěšně podnikám jako kouč a svou metodiku a vášeň předávám budoucím koučům, aby i oni měli vše potřebné pro pomoc svým klientům, blízkým i sobě. Celý náš příběh si přečtěte zde >>
 • Stáhněte si 16 stran pdf, které jsme pro vás připravili ZDARMA.
 • Kategorie
 • Nejčtenější články
 • Najdete nás na Facebooku