Jak definovat koučování

Jak definovat koučink?

Co je vlastně koučink?

„Dnes je všude překoučováno.“

„Každý druhý chytrák je kouč a chce druhým povídat, jak mají žít.“

„Musím mít minimálně 20 let zkušeností na manažerské pozici, abych mohl být kouč.“

S podobnými výroky se poslední dobou setkávám často. Většina lidí je totiž zmatená ze situace, kdy se za koučink prohlašuje téměř cokoliv v oblasti osobního rozvoje. Co koučink doopravdy je? Koučink není nijak regulován zákonem. Takže se jednoho rána můžete probudit a prohlásit se za kouče.

Naštěstí existuje oborová organizace koučů s celosvětovým působením – International Coach Federation. Je nejuznávanější organizací, která dává koučování standardy, sleduje dodržování etického kodexu a certifikuje kouče. V této chvíli je celosvětově certifikováno cca. 30 000 tisíc koučů, z toho asi 100 v České republice.

A jak vlastně takový koučink dle ICF definovat?

Vezmu to lehkou oklikou. Koučink patří mezi pomáhající profese. Jak nejčastěji pomáháme kolegům nebo blízkým? Zkuste se na chvilku zamyslet a být k sobě opravdu upřímní. Mezi nejčastější odpovědi, které slýcháme na našem tematickém večeru patří:

 • poradím jim
 • řeknu jim svůj názor
 • nasměřuji je k řešení
 • udělám věc za ně
 • vyslechnu si je a povím jim svůj pohled

Kam takový přístup, pokud je prováděn dlouhodobě vede? A co způsobuje u těch, kteří radu přijímají?

 • lidé nemusejí hledat vlastní odpovědi, vždy dostanou řešení – to vede k pasivitě
 • rada zapadá v hlavě toho, kdo radí – u druhých tomu může být přesně naopak
 • rada potlačí zajímavý nápad dotyčného
 • nic nového se nenaučí
 • vytváří si závislost na rádci
 • nezažívají radost z vlastních nápadů

A co tento postup přináší rádci?

 • nechává na sebe přenést odpovědnost
 • pracuje za druhého
 • často jsou tyto situace pro něj vyčerpávající

Rada má nepochybně své místo a může být velmi efektivní, ale mnohdy je lepší druhým pomáhat, aby si nalezli vlastní řešení. A tím se dostáváme ke koučování. Koučink pomáhá nejvíce druhým tak, že jim vlastně přímo nepomáhá a neradí. Vytváří podmínky pro to, aby si řešení klienti nalezli sami.

Co je koučink? Jedna z nejčastějších definic koučování zní:

„Napomáhání změně u klienta.“

A je trefná, rolí kouče je především napomáhat.

Jak si to představit konkrétně?

 • napomoci klientovi zorientovat se v tématu
 • vést rozhovor tak, aby si sám klient řekl, co má být ideálním výsledkem rozhovoru pro něj a co potřebuje od kouče
 • nalézt, čeho chce klient v tématu dosáhnout
 • nehodnotit, aby mohl koučovaný hovořit otevřeně
 • nesnažit se za každou cenu pochopit klientovo téma, spíše klientovi pomoci, aby rozumněl sám sebe – koučink se zaměřuje na sebeuvědomění
 • vytvořit podmínky pro vznik nových nápadů
 • napomoci klientovi přejít od nápadů a myšlenek k činům
 • a činy případně ukotvit v návyk
 • napomoci klientovi zvědomit si stereotypy svého chování
 • vnášet do rozhovoru nadhled
 • směřovat rozhovor od problému k řešení
 • vést klienta k tomu, aby přijal odpovědnost za svůj život
 • a mnoho dalšího

A takový koučink funguje a mění lidem životy.

Položím vám provokativní otázku. Dělali koučové ve vašem okolí výše zmíněné? Nebo si vás jen vyslechli a následně poradili? Bohužel většina těch, co se označují za kouče, ve skutečnosti podle definice ICF nekoučuje. Pouze schovává pod pojmem koučink jiné techniky – například poradenství nebo mentorink. Proto je překoučováno.

Koučink je specifická dovednost a můžete si ji tréninkem a trpělivým přístupem osvojit. Mnohdy musíte pozměnit své zažité komunikační návyky, ale v dobrém tréninku s náležitou supervizí, to zvládnete. Jako skutečný kouč můžete napomáhat klientům k opravdovým změnám, které mu zlepší život.

Chcete se stát ICF koučem? Nebo koučink zažít? Dorazte na některou z našich akcí. Těšíme se na vás.


Pojďme si popovídat o tom, co je koučink

webinář o koučování

[ONLINE] Jak se stát koučem - WEBINÁŘ živě ZDARMA

15.7. 2024 19:00 - 15.7. 2024Kdekoliv
Dozvíte se, co koučink skutečně je a zda je pro…
webinář o koučování

[ONLINE] Jak se stát koučem - WEBINÁŘ živě ZDARMA

29.7. 2024 19:00 - 29.7. 2024Kdekoliv
Dozvíte se, co koučink skutečně je a zda je pro…
Kurz koučinku Praha

[PRAHA] Základy koučovacího přístupu - 2 dny

9.8. 2024 09:30 - 10.8. 2024Sokolovská 126/40, 18000 Praha
První velký krok do světa koučinku. Naučíte se koučovací rozhovor.
První velký krok do světa koučinku. Naučíte se koučovací rozhovor.
Díky spokojeným klientům již 14 let úspěšně podnikám jako kouč a svou metodiku a vášeň předávám budoucím koučům, aby i oni měli vše potřebné pro pomoc svým klientům, blízkým i sobě. Celý náš příběh si přečtěte zde >>
 • Stáhněte si 16 stran pdf, které jsme pro vás připravili ZDARMA.
 • Kategorie
 • Nejčtenější články
 • Najdete nás na Facebooku